Skip to main content
GenereltNyhed

Referat: Generalforsamling 2020

By 9. februar 2020juni 10th, 2020No Comments

1.    Valg af dirigent

Niels blev valgt

2.    Bestyrelsens beretning

Vi har i 2019 stoppet med undervisning i League of Legends, pt. har vi 4 Counter-Strike hold, 1 Overwatch hold samt 2 Fortnite hold.

Kolding Esport har været til flere gode LANs bla. NPF, Dukes Denmark mf.

Vi er gået fra 84-78 medlemmer med 31 på venteliste, samtidig har vi 22 frivillige.

Der er blevet af holdt et åbent hus samt et meget vellykket Major arrangement i Bygning 5.

3.    Regnskab

Regnskabet blev fremlagt af formanden og godkendt.

4.    Indkomne forslag

Træner/voksnes deltagergebyr betales af klubben, såfremt vedkomne deltager som Kolding Esport repræsentant – Forslaget blev vedtaget

Aflønning af trænere, her opstod en længere diskussion, som i sidste ende resulterede i at der var enighed om en lille erkendtlig til trænerne ved sæsonen afslutning, men en egentlig aflønning af trænerne blev nedstemt.

Forældre arrangementer for forældre, her blev det besluttet at der ville blive lavet arrangementer for forældre for at øge forståelsen af esport og spillene.

5.    Handlingsplan 2020

5.1.

  • Billund Esport LAN
  • YouSee Esportligaen Bredde turnering (Aflyst grundet COVID-19)
  • Dukes Denmark 14. – 16. juni (Aflyst grundet COVID-19)
  • NetParty Fyn (NPF) d. 9.-11. oktober
  • Harte LAN 17.-19. oktober

5.2.

Kolding Esport skal have nyt hjem da vi ikke må være i bygning 5 mere, her blev det besluttet at bestyrelsen skulle arbejde videre for at finde en alternativ løsning til Train Gaming, det en løsning med alt træning hos Train Gaming ikke er ønskværdigt.

 

6.    Ændring af kontingent

Der var af bestyrelsen fremsat forslag om ændring af kontingent til månedligt på 200 kr. Forslaget blev nedstemt, da der ikke kunne bevises nok evidens for behovet for de ekstra penge.

7.    Valg

På valg var næstformand og suppleant samtidig ønskede kasseren ikke at fortsætte.
Niels Madsen blev valgt til kasser.
Lasse Jensen blev valgt til næstformand.
Line Wolff blev valgt som suppleant samt forældre repræsentant.
Og Emil Tauchi blev valgt som suppleant.